Informačné poučenie Cookies

Za účelom pripravovaného spracúvania a ukladania cookies (údajov umožňujúcich rozpoznať anonymného užívateľa) Vás týmto v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách informujeme a oznamujeme nasledujúce skutočnosti:

Názov našej spoločnosti:
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo: Lazovná 68, Banská Bystrica, PSČ: 974 01
IČO: 36 020 982

Účel uchovávania cookies:
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby.

Typy cookies, ktoré sú ukladané:

  • Technické cookies (slúžia pre správne zobrazovanie a fungovanie webovej stránky)
  • Funkčné cookies (slúžia pre ukladanie vašich preferencií)
  • Analytické cookies (slúžia pre analýzu toho čo presne si prezeráte na webovej stránke)
  • Reklamné cookies (slúžia pre lepšie zobrazovanie personalizovanej reklamy na našich a iných webových stránkach, preto používame cookies tretích strán)

Poučenie o dobrovoľnosti a možnosti odvolania súhlasu: Ako dotknutá osoba nie ste povinná súhlas udeliť. Svoj súhlas môžete u prevádzkovateľa kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa admin@transmedic.sk

Cookies môžu byť sprístupnené a kontrolované: spoločnosťou TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., poskytovateľom IT servisu a poskytovateľom webhostingu.

Ochrana osobných údajov a ich zabezpečenie pred zneužitím:
Spoločnosť TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. má vypracovaný Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov a prijala viaceré bezpečnostné opatrenia zamerané na ochranu osobných údajov.

Súhlasím so spracúvaním cookies za účelom lepšieho poskytovania služieb.