Hlásenie o porušení protikorupčnej smernice a etického kódexu spoločnosti

Report on violation of the anti-corruption directive and the company's code of ethics

Pre zvýšenie vierohodnosti Vášho oznámenia môžete vyplniť svoje meno, priezvisko a telefón (nie je nutné).
Vaše oznámenie týmto autorizujete a budete kontaktovaný príslušným zamestnancom spoločnosti.
Pokiaľ údaje nevyplníte, bude Vaše oznámenie CELKOM ANONYMNÉ.
*-povinné údaje

    Identifikačné údaje    Detaily, kto je hlavný podozrivý*    Detaily porušenia protikorupčnej smernice, etického kódexu*