Prieskum spokojnosti - Váš názor je pre nás dôležitý

  Názov spoločnosti/zákazníka (povinné pole)

  Je pre Vás využitie služieb/produktov našej spoločnosti prínosné?

  Aká je kvalita našich služieb v porovnaní s konkurenciou?

  Ako sa Vám javí naša spoločnosť z hľadiska profesionality?

  Ako Ste boli celkovo spokojní s našimi zamestnancami?

  Aké celkové hodnotenie by ste dali našej spoločnosti?

  Vaše pripomienky, návrhy, sťažnosti

  Osobné údaje budú spracované len na ten účel, na ktorý boli získané.