O spoločnosti

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. je veľkodistribúcia humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok, výživových doplnkov, doplnkového sortimentu a s tým súvisiacich služieb, ako aj dohľad nad humánnymi liekmi.

Za 20 rokov pôsobenia na trhu sa spoločnosť TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. dynamicky rozvíja tak personálne, ako aj materiálno-technicky a darí sa jej dosahovať významné postavenie nielen v tuzemsku, ale aj v ďalších európskych štátoch.

Neustále presadzujeme dobré meno našej spoločnosti, ktoré sme si poskytovanými činnosťami vybudovali, chceme ho neustále udržiavať v povedomí našich zákazníkov a širokej verejnosti. Zároveň sa budeme aj v budúcnosti snažiť rozvíjať svoje aktivity hlavne smerom k spokojnosti zákazníka.

Spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. bol udelený certifikát systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016/ EN ISO 9001:2015.

Princípy

Spoločnosť TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. je založená a pracuje na nasledovných princípoch:

 • efektívnosť,
 • flexibilita,
 • súlad so zákonom,
 • udržateľnosť,
 • partnerstvo a spolupráca,
 • etika.

Objednávanie

 • AOS
 • TOS
 • ISMOL-EMERGENCY

Otváracie hodiny

v pracovné dni 7:00-17:00 hod.

Sortiment

Naše portfólio, ďalšie informácie získate tu:

 • humánne lieky
 • voľno predajné lieky
 • zdravotnícke pomôcky:
  • obväzy a ovínadlá,
  • náplasti,
  • inkontinencia,
  • gáza,
  • vata obväzová a buničitá,
  • tampóny z vaty stáčané,
  • výrobky z gumy,
  • injekčné ihly a striekačky.
 • výživové doplnky

História

Spoločnosť TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. prešla od svojho založenia nasledovnými dôležitými míľnikmi:

1997 založenie spoločnosti zameranej na predaj dialyzačných produktov
2003 strategické rozšírenie sortimentu produktov o lieky
2003 rozšírenie ponuky služieb o služby v oblasti distribúcie a zásobovania lekární
2004 otvorenie nového skladu v Banskej Bystrici (SK)
2005 založenie dcérskej spoločnosti v Kladne (CZ)
2005 rozšírenie ponuky služieb o služby v oblasti prepúšťania šarží
2006 získanie nových dôležitých obchodných partnerov v oblasti pre-wholesalingu
2006 rozšírenie ponuky služieb o služby v oblasti registrácií liekov a dohľadu nad liekmi
2007 rozšírenie portfólia produktov o kozmetické výrobky
2008 rozšírenie ponuky služieb o služby v oblasti marketingu a distribúcie kozmetických výrobkov
2008 spustenie nových skladových a administratívnych priestorov do prevádzky
2008 zavedenie a udržiavanie systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2008
2009 sťahovanie do nových a zrekonštruovaných priestorov, zmena sídla
2009 sťahovanie dcérskej spoločnosti z Kladna do Prahy – Říčany (CZ)
2010 nadobudnutie výrobnej licencie v rozsahu úpravy balenia liekov registrovaných na území SR
2011 recertifikačný audit systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2009/ EN ISO 9001:2008
2012 založenie web stránky www. allpresan.sk
2014 recertifikačný audit systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2009/ EN ISO 9001:2008
2014 zabezpečenie efektívnejšieho systému vyskladňovania produktu
2016 zmena majetkovej štruktúry spoločnosti
2016 príprava spoločnosti pre zabezpečenie distribúcie mrazeného produktu
2017 recertifikačný audit systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2016/ EN ISO 9001:2015
2018 nový design web stránky spoločnosti
2018 investície do skvalitnenia manipulácie s produktom
2019 zavedenie a udržiavanie environmentálneho manažérskeho systému v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 14001:2016 / EN ISO 14001:2015,
certifikačný audit environmentálneho manažérskeho systému v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 14001:2016 / EN ISO 14001:2015

Činnosti spoločnosti

Import a preclievanie produktu

Jednou z aktivít našej spoločnosti je dynamicky sa rozvíjajúci import a export produktov od partnerov z krajín Európskej únie. Mimo krajín Európskej únie zabezpečuje naša spoločnosť aj preclievanie produktov a komunikáciu s colnicou.

Skladovanie produktu v zmysle správnej veľkodistribučnej praxe

Spoločnosť TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. zaisťuje skladovanie humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok, výživových doplnkov a doplnkového sortimentu v súlade so zákonnými požiadavkami a požiadavkami svojich zákazníkov. Kvalitu príjmu, evidencie, skladovania ako aj výdaja humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok, výživových doplnkov a doplnkového sortimentu za podmienok správnej veľkodistribučnej praxe zaručuje náš interný audit, pravidelné audity výrobcov a dozor štátnych kontrolných orgánov. Naša spoločnosť zabezpečuje skladovanie v našich skladových priestoroch a aj v konsignačných skladoch.

Veľkodistribúcia produktu

Spoločnosť TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. Vám zabezpečí kvalitnú a flexibilnú veľkodistribúciu produktov do iných veľkodistribučných spoločností. Takisto Vám vieme zabezpečiť distribúciu a zásobovanie lekární po celom Slovensku prostredníctvom vlastného vozového parku alebo expresnej zásielkovej služby.

Kde nás nájdete

GPS súradnice: 48.743289, 19.140335

Kontakty

TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.

Lazovná 68
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

IČO: 36 020 982
DIČ: 20 200 86 134
IČ DPH: SK 20 200 86 134

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 4509/S

Riaditeľ spoločnosti

PhDr. JUDr. Igor Kleniar
tel.: +421 48 471 18 03
fax: +421 48 471 18 90
e-mail: kleniar@transmedic.sk

Sekretariát

tel.: +421 48 471 18 00
fax: +421 48 471 18 90
e-mail: sekretariat@transmedic.sk

Odborný zástupca

Mgr. Vladimíra Sládeková
tel.: +421 48 471 18 70
fax: +421 48 471 18 90
e-mail: sladekova@transmedic.sk

Ekonomické oddelenie

tel.: +421 48 471 18 16
fax: +421 48 471 18 90

Manažér kvality a environmentu

Jana Hlinková
tel.: +421 48 471 18 32
fax: +421 48 471 18 90
e-mail: hlinkova@transmedic.sk

Obchodné oddelenie

Referát nákupu

Andrea Čačková
tel.: +421 48 471 18 14
Eva Jančovičová
tel.: +421 48 471 18 26
Mgr. Katarína Sršňová
tel.: +421 48 471 18 25
fax: +421 48 471 18 90
e-mail: nakup@transmedic.sk

Referát predaja

Elena Longauerová
tel.: +421 48 471 18 23
Beata Macková
tel.: +421 48 471 18 28
tel.: +421 48 471 18 29
fax: +421 48 471 18 90
e-mail: predaj@transmedic.sk

Referát špeciálnych obchodov

Bc. Martin Dančo
Ing. Miroslava Šipulová
tel.: +421 48 471 18 30
fax: +421 48 471 18 90
e-mail: sipulova@transmedic.sk
e-mail: danco@transmedic.sk

Logistické oddelenie

Pavel Čtvrtníček – manažér skladu
tel.: +421 48 471 18 70
fax: +421 48 471 18 90
e-mail: ctvrtnicek@transmedic.sk

Mária Gregorová – vedúca skladu
tel.: +421 48 471 18 73
fax: +421 48 471 18 90
e-mail: gregorova@transmedic.sk

Doprava

tel.: +421 48 471 18 22
fax: +421 48 471 18 90
mob: +421 917 666 775
e-mail: doprava@transmedic.sk

Napíšte nám

Identifikačné údaje

Súhlas alebo zrušenie súhlasu, tu sú uvedené podmienky
Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre kontaktné účelyZrušiť súhlas pre kontaktné účely