Princípy
Spoločnosť TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. je založená a pracuje na nasledovných princípoch:
  • efektívnosť,
  • flexibilita,
  • súlad so zákonom,
  • udržateľnosť,
  • partnerstvo a spolupráca,
  • etika.