História
Spoločnosť TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. prešla od svojho založenia nasledovnými dôležitými míľnikmi:
1997 Založenie spoločnosti zameranej na predaj dialyzačných produktov
2003 Strategické rozšírenie sortimentu produktov o lieky
2003 Rozšírenie ponuky služieb o služby v oblasti distribúcie a zásobovania lekární
2004 Otvorenie nového skladu v Banskej Bystrici (SK)
2005 Založenie dcérskej spoločnosti v Kladne (CZ)
2005 Rozšírenie ponuky služieb o služby v oblasti prepúšťania šarží
2006 Získanie nových dôležitých obchodných partnerov v oblasti pre-wholesalingu
2006 Rozšírenie ponuky služieb o služby v oblasti registrácií liekov a dohľadu nad liekmi
2007 Rozšírenie portfólia produktov o kozmetické výrobky
2008 Rozšírenie ponuky služieb o služby v oblasti marketingu a distribúcie kozmetických výrobkov
2008 Spustenie nových skladových a administratívnych priestorov do prevádzky
2008 Zavedenie a udržiavanie systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2008
2017 Zavedenie a udržiavanie systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2016/ EN ISO 9001:2015