http://www.transmedic.sk

Registrácia liekov a farmakovigilancia PDF Tlačiť Email

Registrácia liekov, zdravotníckych pomôcok, výživových doplnkov a kozmetických výrobkov

TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. ponúka dlhoročné skúsenosti v oblasti registrácií liekov, zdravotníckych pomôcok a výživových doplnkov. Vašej firme zabezpečíme kompletný servis pri registrácii, zmenách a predĺžení rozhodnutí o registrácii, komunikáciu so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a Ministerstvom zdravotníctva. Takisto Vám splníme všetky ohlasovacie povinnosti pri uvádzaní kozmetických prípravkov na trh.

 

Farmakovigilancia (dohľad nad liekmi)

farmakovigilancia

Poskytujeme kvalitné služby pri dohľade nad liekmi (farmakovigilancia). Zabezpečíme plnenie povinností držiteľa rozhodnutia o registrácii v oblasti dohľadu nad liekmi vo vzťahu k Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv alebo k Vašej centrále pre dohľad nad liekmi, a to hlavne vymenovaním osoby zodpovednej za dohľad nad liekmi a hláseniami nežiaducich účinkov liekov. Ďalej Vám ponúkame asistenciu pri registrácii Vašej firmy na Eudravigilance a pri elektronickom hlásení nežiaducich účinkov.