http://www.transmedic.sk

Smer Brezno PDF Tlačiť Email
Smer Brezno - Transmedic Slovakia, s.r.o.
  1. Ste na ceste I/66.
  2. Držte sa vľavo v smere na Štefánikovo nábrežie (1,5 km).
  3. Pokračujte smerom na Štadlerovo nábrežie (750 m).
  4. Odbočte doprava smerom na Vajanského námestie (200 m).
  5. Z kruhového objazdu zíďte prvým zjazdom na Vajanského námestie (140 m).
  6. Odbočte doľava na Ulicu Janka Kráľa (600 m).
  7. Držte sa vpravo a zostaňte na Ulici Janka Kráľa (61 m).
  8. Odbočte doprava na Strieborné námestie (68 m).
  9. Po prejazde námestím odbočte doľava na Ulicu Jána Bottu (300 m).
  10. Pokračujte smerom na Lazovnú ulicu, cieľ bude vpravo (400 m).