http://www.transmedic.sk

Smer Zvolen PDF Tlačiť Email
Smer Zvolen - Transmedic Slovakia, s.r.o.
  1. Ste na ceste R1 (E77).
  2. Zíďte zjazdom na cestu I/66 na Poprad/Brezno (300 m).
  3. Odbočte mierne doľava na Vajanského námestie (podľa značiek na Králiky/Tajov) (300 m).
  4. Z kruhového objazdu zíďte prvím zjazdom na Vajanského námestie (140 m).
  5. Odbočte doľava na Ulicu Janka Kráľa (600 m).
  6. Držte sa vpravo a zostaňte na Ulici Janka Kráľa (61 m).
  7. Odbočte doprava na Strieborné námestie (68 m).
  8. Po prejazde námestím odbočte doľava na Ulicu Jána Bottu (300 m).
  9. Pokračujte smerom na Lazovnú ulicu, cieľ bude vpravo (400 m).