O spoločnosti

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. je veľkodistribúcia humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok, výživových doplnkov, doplnkového sortimentu a s tým súvisiacich služieb, ako aj dohľad nad humánnymi liekmi.

Za 23 rokov pôsobenia na trhu sa spoločnosť TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. dynamicky rozvíja tak personálne, ako aj materiálno-technicky a darí sa jej dosahovať významné postavenie nielen v tuzemsku, ale aj v ďalších európskych štátoch.

Neustále presadzujeme dobré meno našej spoločnosti, ktoré sme si poskytovanými činnosťami vybudovali, chceme ho neustále udržiavať v povedomí našich zákazníkov a širokej verejnosti. Zároveň sa budeme aj v budúcnosti snažiť rozvíjať svoje aktivity hlavne smerom k spokojnosti zákazníka.

Spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. bol udelený certifikát systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami EN ISO 9001:2015 a environmentálneho manažérskeho systému v súlade s požiadavkami normy EN ISO 14001:2015.

Princípy

Spoločnosť TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. je založená a pracuje na nasledovných princípoch:

 • efektívnosť
 • flexibilita
 • súlad so zákonom
 • udržateľnosť
 • partnerstvo a spolupráca
 • etika

Objednávanie

 • AOS
 • TOS
 • ISMOL-EMERGENCY

Sortiment

Naše portfólio, ďalšie informácie získate tu:

 • humánne lieky
 • voľno predajné lieky
 • zdravotnícke pomôcky:
  • obväzy a ovínadlá
  • náplasti
  • inkontinencia
  • gáza
  • vata obväzová a buničitá
  • tampóny z vaty stáčané
  • výrobky z gumy
  • injekčné ihly a striekačky
 • výživové doplnky

História

Spoločnosť TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. prešla od svojho založenia nasledovnými dôležitými míľnikmi:

1997 založenie spoločnosti zameranej na predaj dialyzačných produktov
2003 strategické rozšírenie sortimentu produktov o lieky
rozšírenie ponuky služieb o služby v oblasti distribúcie a zásobovania lekární
2004 otvorenie nového skladu v Banskej Bystrici (SK)
2005 založenie dcérskej spoločnosti v Kladne (CZ)
rozšírenie ponuky služieb o služby v oblasti prepúšťania šarží
2006 získanie nových dôležitých obchodných partnerov v oblasti pre-wholesalingu
rozšírenie ponuky služieb o služby v oblasti registrácií liekov a dohľadu nad liekmi
2007 rozšírenie portfólia produktov o kozmetické výrobky
2008 rozšírenie ponuky služieb o služby v oblasti marketingu a distribúcie kozmetických výrobkov
spustenie nových skladových a administratívnych priestorov do prevádzky
zavedenie a udržiavanie systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy EN ISO 9001:2008
2009 sťahovanie do nových a zrekonštruovaných priestorov, zmena sídla
sťahovanie dcérskej spoločnosti z Kladna do Prahy – Říčany (CZ)
2010 nadobudnutie výrobnej licencie v rozsahu úpravy balenia liekov registrovaných na území SR
2011 recertifikačný audit systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy EN ISO 9001:2008
2012 založenie web stránky www. allpresan.sk
2014 zabezpečenie efektívnejšieho systému vyskladňovania produktu
2016 zmena majetkovej štruktúry spoločnosti
príprava spoločnosti pre zabezpečenie distribúcie mrazeného produktu
2017 recertifikačný audit systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy EN ISO 9001:2015
distribúcia mrazeného produktu
2018 investície do skvalitnenia manipulácie s produktom
úprava prepravných vozidiel na dvojzónové
2019 zavedenie a udržiavanie environmentálneho manažérskeho systému v súlade s požiadavkami normy EN ISO 14001:2015, certifikačný audit environmentálneho manažérskeho systému v súlade s požiadavkami normy EN ISO 14001:2015
2020 overovanie bezpečnostných prvkov na produktoch
zväčšenie skladových kapacít výstavbou regálového systému

Činnosti spoločnosti

Import a preclievanie produktu

Jednou z aktivít našej spoločnosti je dynamicky sa rozvíjajúci import a export produktov od partnerov z krajín Európskej únie. Mimo krajín Európskej únie zabezpečuje naša spoločnosť aj preclievanie produktov a komunikáciu s colnicou.

Skladovanie produktu v zmysle správnej veľkodistribučnej praxe

Spoločnosť TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. zaisťuje skladovanie humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok, výživových doplnkov a doplnkového sortimentu v súlade so zákonnými požiadavkami a požiadavkami svojich zákazníkov. Kvalitu príjmu, evidencie, skladovania ako aj výdaja humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok, výživových doplnkov a doplnkového sortimentu za podmienok správnej veľkodistribučnej praxe zaručuje náš interný audit, pravidelné audity výrobcov a dozor štátnych kontrolných orgánov. Naša spoločnosť zabezpečuje skladovanie v našich skladových priestoroch a aj v konsignačných skladoch.

Veľkodistribúcia produktu

Spoločnosť TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. Vám zabezpečí kvalitnú a flexibilnú veľkodistribúciu produktov do iných veľkodistribučných spoločností. Takisto Vám vieme zabezpečiť distribúciu a zásobovanie lekární po celom Slovensku prostredníctvom vlastného vozového parku alebo expresnej zásielkovej služby.

Kde nás nájdete

GPS súradnice: 48.743289, 19.140335

Kontakty

TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.

Lazovná 68
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

IČO: 36 020 982
DIČ: 20 200 86 134
IČ DPH: SK 20 200 86 134

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 4509/S

Riaditeľ spoločnosti

PhDr. JUDr. Igor Kleniar
tel.: +421 48 471 18 03
e-mail: kleniar@transmedic.sk

Sekretariát

tel.: +421 48 471 18 00
fax: +421 48 471 18 90
e-mail: sekretariat@transmedic.sk

Odborný zástupca

Mgr. Vladimíra Sládeková
tel.: +421 48 471 18 70
fax: +421 48 471 18 90
e-mail: sladekova@transmedic.sk

Mgr. Daniela Dekrétová
zástupca odborného zástupcu
tel.: +421 48 471 18 70
e-mail: dekretova@transmedic.sk

Manažér kvality a environmentu

Jana Hlinková
tel.: +421 48 471 18 32
e-mail: hlinkova@transmedic.sk

Ekonomické oddelenie

tel.: +421 48 471 18 16

Obchodné oddelenie

Referát nákupu

Mária Buková
tel.: +421 48 471 18 18
Andrea Čačková
tel.: +421 48 471 18 14
Eva Jančovičová
tel.: +421 48 471 18 26
e-mail: nakup@transmedic.sk

Referát predaja

Elena Longauerová
tel.: +421 48 471 18 23
Beata Macková
tel.: +421 48 471 18 28
e-mail: predaj@transmedic.sk

Referát špeciálnych obchodov

Bc. Martin Dančo
tel.: +421 48 471 18 30
e-mail: danco@transmedic.sk
Ing. Miroslava Šipulová
tel.: +421 48 471 18 25
e-mail: sipulova@transmedic.sk

Logistické oddelenie

Pavel Čtvrtníček – manažér skladu
tel.: +421 48 471 18 70
e-mail: ctvrtnicek@transmedic.sk

Mária Gregorová – vedúca skladu
tel.: +421 48 471 18 73
e-mail: gregorova@transmedic.sk

Doprava

tel.: +421 48 471 18 22
mob: +421 917 666 775
e-mail: doprava@transmedic.sk

Napíšte nám

  Identifikačné údaje

  Súhlas alebo zrušenie súhlasu, tu sú uvedené podmienky
  Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre kontaktné účelyZrušiť súhlas pre kontaktné účely